Втори пореден курс „Приложни аспекти на растителната защита“ с нов вариант

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, На 01 12  2020 г.  успешно стартира  „Академия Земеделско образование и наука”. Чрез нея предлагаме една необичайна  форма на дистанционно обучение за колеги, практикуващи земеделската професия. Тази инициатива е  логично продължение и развитие на богатият многогодишен опит в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука на екипа, с който я реализираме.                 Обучението  в Академията  се осъществява  дистанционно, чрез платформата  Майкрософт Тиймс и е на модулен…

Очаквайте скоро нови самостоятелни модули по дисциплините Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство, Цветарство и Ландшафтен дизайн, Биологично земеделие, Билкарство, Пчеларство, Гъбарство и други, които имат отношение към цялостното земеделско образование и наука

ЗАБЕЛЕЖКА: ОТ ПРОЯВЕНИЯ ОТ БЪДЕЩАТА НИ ПОТЕНЦИАЛНА АУДИТОРИЯ ИНТЕРЕС ЩЕ ЗАВИСИ, ДАЛИ И КОГА ДАДЕН КУРС ЩЕ СТАТИРА! ЕСТЕСТВЕНО ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НЯМА ДА СЕ ПРАКТИКУВА,, А ЗА ДА СТАРТИРА ДАДЕН МОДУЛ, ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ОПРЕДЕЛЕН МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗУЧАВАТ СЪОТВЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА.

В рамките на структурата „Академия земеделско образование и наука“ регистрираме нов „Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита“

ЧРЕЗ ТОЗИ ЦЕНТЪР, КАКТО И ЧРЕЗ ПРОЕКТ „ХЕРБИТУР“ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ И БЪДЕЩАТА СИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ, ОСВЕН ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ В АКАДЕМИЯТА, ЩЕ БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ И ВЪНШНИ ЗА НАШИТЕ СТРУКТУРИ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.