Екип

доц. д-р Младен Найденов

Образование:

Техникум по индустриална химия „Проф. др. Асен Златаров“ – София. Специалност „Технология на биохимичните производства“
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив. Специалност „Технология на микробиологичните производства“

Професионален опит:

Технолог на цех – Биовет ООД гр. Пещера
Преподавател в Аграрен университет – Пловдив, катедра Микробиология и екологични биотехнологии по дисциплините Микробиология, Биотехнологии, Микробни препарати в аграрното производство, Микробни препарати в растителната защита.

Ръководител на Лаборатория по микробиологични технологии до 2019.

Основните направления на научно изследователската дейност в лабораторията:

  • Изолиране и характеризиране на нови микробни биоагенти за приложение в селското стопанство за контрол на болести, неприятели;
  • Изолиране и характеризиране на микроорганизми, стимулиращи растежа, подобряващи храненето на растенията и участващи в разграждането на органична материя в почвата;
  • Оползотворяване на отпадни продукти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • Нови форми на приложение на микроорганизмите.

Притежва богат практически опит в разработка, производство и приложение на микроорганизими и микробни препарати в селскостопанското производство.

Участва в основаването и е управител на Биодинамика ООД с предмет на дейност – изследователска и внедрителска дейност и производство на биологични припарати за земеделието.