„Академия земеделско образование и наука“- връзка между аграрно образование и бизнес

За земеделците, които искат нови знания

За втора година „Академия земеделско образование и наука“ отваря врати за онези земеделци, които се нуждаят от нови знания. Обучението се провежда комбинирано-онлайн и присъствено на полето през активния сезон. След една много успешна учебна година академията разширява своята дейност с нови модули с общо 19 дисциплини.

Всеки модул съставлява 6 учебни дисциплини, 110 часа теоретични и 60 часа практически умения на полето.

Замисълът на Академия “Земеделско образование и наука” като образователен проект в областта на земеделието е да обедини трите опорни точки в агросектора, а именно аграрното образование, аграрната наука и бизнеса. Това е възможно благодарение на богатия теоретичен и практичен опит на екипа от специалисти.