ДО СТУДЕНТИТЕ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ДО СТУДЕНТИТЕ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ОТ ПРОФЕСОР ТОНЬО ТОНЕВ

Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви съобщя, че за нуждите на научно-изследователски и внедрителски проект „ХЕРБИТУР®“, набирам за работа на граждански договор, ограничен брой желаещи студенти от 1-ви и 2-ри курс, от всички агрономически специалности на Аграрния университет – Пловдив. Избраните студенти при необходимост, ще бъдат привличани за почасова работа, срещу високо заплащане. Предварителните условия за участие в интервютата, които ще организирам са следните:

  • 1. Да са ученолюбиви, любознателни и да имат подчертан интерес към новостите в агрономическата професия.
  • 2. Да имат готовност, да отделят част от свободното си време, понякога и в почивните дни, за участие в залагането, обслужването и отчитането на експериментите, договорени по проекта „Хербитур®“. Опитите по този проект ни се възлагат от мултинационалните фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България. Дейностите, които ще упражняват тези студенти, са изцяло при полски условия,

Със студентите, които пожелаят да си партнираме, ни е предстояща среща и импровизирано интервю. За предпочитане е кандидатите да са преобладаващо момчета, но това не означава, че няма да се договаря и да бъдат избирани и някои момичета. По изключение, могат да кандидатстват и ограничен брой студенти от 3-ти курс. Целта ми е, тези, които бъдат избрани и утвърдени за партньори, да имат по-голям времеви хоризонт за съвместна работа по проекта „Хербитур®“, т.е. да бъдат студенти в Аграрния университет до 2023 -2024-2025 година. По традиция и през следващата година ще предложа и ще организирам „Студентски Хербитур 2022“, на които ще бъдат поканени всички студенти (редовни и задочни бакалаври и магистри), от всички курсове на трите агрономически специалности на Аграрния университет.

Проектът „Хербитур“®, който ръководя, има 21-годишна традиция и в досегашната история на Аграрния университет и Селскостопанска академия, няма аналог по продължителност и по популярност, като пример на неразривна връзка между аграрното образование, наука и агробизнес. Съвместната ни работа по този проект би могла, за някои от Вас да се превърне в трамплин към аграрната наука или към големия бизнес

За повече информация, моля да се обадите на телефон: 0897994030 или пишете на Е-мейл: tonytonev@abv.bg и се информирайте от www.acadzon.bg

С уважение: проф. д-р Т. Тонев