ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРЕДВИЖДАМЕ ДА ВКЛЮЧИМ….

ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРЕДВИЖДАМЕ ДА ВКЛЮЧИМ И НЯКОИ ОСНОВНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ДИСЦИПЛИНИ, ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО И ОСНОВНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНИТЕ!