АЗОН предстоящо откриването на Втората учебна година 2021/2022

Уважаеми колеги и приятели,
С настоящата новина се обръща към Вас професор Тоньо Тонев, управител на „Академия земеделско образование и наука“.

На 15 ноември 2021 г. (понеделник) от 17:30 часа е предстоящо откриването на Втората учебна година на „Академия земеделско образование и наука“, с модула „Приложни аспекти на растителната защита“. Обучението в АЗОН се провежда комбинирано – Онлайн, в най-слабо активния земеделски период (от средата на ноември до средата на м. март) и присъствено, на полето – по определен график в активния сезон. След много успешна първа учебна година, с близо 50 курсисти, Академията разширява своята дейност с нови 5 модула и общо 19 учебни дисциплини. Освен двата модула, „Приложни аспекти на растителната защита“ (с 6 дисциплини) и Почвено здраве“ (с 4 дисциплини), с които стартира дейността си през 2020 година, АЗОН предлага още пет модула: „Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес“ (с 4 дисциплини), „Агроекология и биологично земеделие“ (с 2 дисциплини),„Селекция и семепроизводство“, „Лозарство“ и „Овощарство“ всеки от тях с по една учебна дисциплина. Всеки желаещ да се обучава в Академията има възможност да запише и повече от един модул. Представените в сайта на Академията учебни програми могат да претърпят известни промени, съобразявайки се с интересите на курсистите. Преподавателите в „Академия земеделско образование и наука“ са между най-подготвените и най-разпознаваемите в своята област специалисти в България.

За повече информация, относно предстоящата учебна 2021/2022 година и записвания, посетете сайта на „Академия земеделско образование и наука“:

PS: Онези от Вас, които желаят, може да споделят тази публикация във Facebook профила си, с идеята, новината да достигне до максимален брой колеги, които биха проявили интерес към дейностите на Академията. На тези колеги изказвам предварителна благодарност!