Втори пореден курс „Приложни аспекти на растителната защита“ с нов вариант

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

На 01 12  2020 г.  успешно стартира  Академия Земеделско образование и наука”. Чрез нея предлагаме една необичайна  форма на дистанционно обучение за колеги, практикуващи земеделската професия. Тази инициатива е  логично продължение и развитие на богатият многогодишен опит в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука на екипа, с който я реализираме.                

Обучението  в Академията  се осъществява  дистанционно, чрез платформата  Майкрософт Тиймс и е на модулен принцип. Всеки от бъдещите курсисти избира,  кой от многото модули и  дисциплини, които Ви предлагаме,  желае да изучава. Учебните графици ще са направени така, че ако  даден курсист желае,  да има възможност да изучава паралелно повече  от един модул.                                 

НА  11 01 2021 г, (понеделник) ОТ 18 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА  ПЪРВИ РАЗШИРЕН ВАРИАНТ НА МОДУЛА: „Приложни аспекти на растителната защита“                                                               

НА  08 02  2021 г, (понеделник) ОТ 18 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА  ВТОРИ РАЗШИРЕН ВАРИАНТ НА МОДУЛА: „Приложни аспекти на растителната защита“

 Новият модул включва следните  общо 6 дисциплини:

 1. Фитопатология
 • хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. дн. Светослав Бобев
 1. Ентомология
 • хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Радослав Андреев
 1. Хербология
 • хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Тоньо Тонев
 1. Физиология и абиотичен стрес при земеделските култури
 • хорариум 10 часа лекции, водещ проф. д-р Андон Василев
 1. Фитофармация (Химическа защита на растенията)
 • хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Мирослав Титянов
 1. Машини за растителна защита

–  хорариум 20 часа лекции водещ доц. д-р Ангел Трифонов

Общият хорариум на този разширен вариант на модула е 110 часа онлайн  лекции и 60 часа присъствени упражнения. Общата дължима сума за обучението е 700 лв. (без ДДС).