„Студентски Хербитур 2021“

На 6 юни 2021 г. се проведе „Студентски Хербитур 2021“. Проектът „Хербитур“ е 21-годишна традиция и в досегашната история на АУ и ССА няма аналог по продължителност и популярност като пример на неразривна връзка между аграрното образование, наука и агробизнес.

И през настоящата година бяха изведени полски парцелни и демонстрационни опити, заявени и финансирани от мултинационални компании – БАСФ, Байер (Декалб),  Кортева (Пионер), Суммит агро, Адама, Тимак агро, Лимагрейн и  Еуралис. Опитите и резултатите от тях се радват на одобрението на стотици колеги от агробизнеса и предизвикват голям медиен интерес.

    Първият „Студентски Хербитур 2021“ беше почти 9-часов маратон с участието на 35 студенти. Проф. Тоньо Тонев и проф. Светослав Бобев демонстрираха резултатите от опитите при пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица. Студентите се запознаха  на живо с проекта „Царевицата – царица на полето“, включващ проучване на 28 късни хибриди на двете най-големи семенарски компании в света Кортева (Пионер) и Байер (Декалб). Някои от хибридите, които бяха обект на демонстрацията  показват потенциал за добив от  над 2 тона царевично зърно от декар.
Проф. Тонев организира Откритите дни съзнавайки, че студентите имат необходимост от подобни мероприятия. Непрекъсната му обратната връзка през годините недвусмислено показва, че най-ползотворни и най-запомнящи се са знанията, придобити на полето.

Ръководството на Аграрния университет изказва благодарност на проф. д-р Тоньо Тонев за дългогодишната всеотдайна работа като учен и преподавател и за издигане престижа на университета сред бизнес партньорите от водещи международни и национални компании.       Благодарност и към Студентския съвет за популяризиране на мероприятието сред студентската общност.
Студентите, които са пропуснали да участват в Откритите дни, могат да се включат на 15 юни 2021 г. от 16:00 ч., тръгване от гаража на АУ.

Отзивите за добре свършената работа по организацията на Открития ден са писмено отразени в специална книга на посетителите.

ИЗВАДКА ОТ  САЙТА НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ