Екип

проф. д-р Тоньо Тонев

Земеделие и хербология

проф. дсн Светослав Бобев

Фитопатология

проф. д-р Радослав Андреев

Земеделска Ентомология

проф. д-р Андон Василев

Физиология и неинфекциозни болести на растения

доц. д-р инж. Ангел Трифонов

Земеделска техника

гл. ас. д-р Аньо Митков

Земеделие и хербология

проф. д-р Алекси Алексиев

Икономика на селското стопанство

гл. ас. д-р Мариян Янев

Земеделие и хербология

проф. д-р Иван Пенов

Икономика на селското стопанство

гл. ас. д-р Нешо Нешев

Земеделие и хербология

доц. д-р Младен Найденов

Почвена микробиология

доц. д-р Красимир Трендафилов

Почвознание, мелиорации и деградация на почвите

доц. д-р Теодор Радев

Маркетинг на земеделската продукция

доц. д-р Марина Марчева

Селекция и семе производство

доц. д-р Анна Карова

Агроекология и биологичнo земеделие

професор д-р Валентин Личев

Овощарство

професор д.н. Венелин Ройчев

Лозарство

Искам да изкажа своите сърдечни благодарности към проф. Тонев за днешният Хербитур. Благодарение на него, в този ден посетихме много добре подготвени опитни полета, в които имаше широк спектър от хербициди и биостимулатори, като видяхме тяхното действие и с неговият дългогодишен опит и стаж научихме неща, които ще можем да използваме в нашата практика и кариера.

– С уважение: Вълко Петров и Иванна Генова

Проф. Тонев благодаря Ви много за новите знания, които научих и за новите технологии в земеделието. Правете още много такива мероприятия.

– С уважение: Александър Стефанов

Проф. Тонев денят беше много добър, много знания. Доста полезна информация получих през целия ден за различните култури и за препаратите.

– С уважение: Анастас Велев

Проф. Тонев благодаря Ви за новостите, които научихме на Хербитур 2021г. Искам да изкажа своите лични благодарности към Вас за отделеното време и предадените знания от дългогодишния си опит.

– С уважение: Дейвид Димитров

Останах много доволен от видяното и чутото от проф. Тонев. С удоволствие бих препоръчал на колеги да посетят следващото издание на Хербитур.

– С уважение: Михаил Тодоров