Екип

проф. д-р Тоньо Тонев

Земеделие и хербология

проф. дсн Светослав Бобев

Фитопатология

проф. д-р Радослав Андреев

Земеделска Ентомология

проф. д-р Андон Василев

Физиология и неинфекциозни болести на растения

доц. д-р инж. Ангел Трифонов

Земеделска техника

гл. ас. д-р Аньо Митков

Земеделие и хербология

проф. д-р Алекси Алексиев

Икономика на селското стопанство

гл. ас. д-р Мариян Янев

Земеделие и хербология

проф. д-р Иван Пенов

Икономика на селското стопанство

гл. ас. д-р Нешо Нешев

Земеделие и хербология

доц. д-р Младен Найденов

Почвена микробиология

доц. д-р Красимир Трендафилов

Почвознание, мелиорации и деградация на почвите

доц. д-р Теодор Радев

Маркетинг на земеделската продукция

доц. д-р Марина Марчева

Селекция и семе производство

доц. д-р Анна Карова

Агроекология и биологичнo земеделие