Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита ЕООД

Извежда полски опити за биологично изпитване на продукти за растителна защита и други агро-продукти с цел тяхната регистрация в Република България.