Курсове

Модул 1

Приложни аспекти на растителната защита

course

Дисциплини

 • Фитопатология
 • Ентомология
 • Хербология
 • Физиология и абиотичен стрес при земеделските култури
 • Механизация на растителната защита
 • Фитофармация (химическа защита)

цена 800 лв

( без ДДС )

подробности за курса

Модул 2

Почвено здраве

agrarno-pravo

Дисциплини

 • ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ
 • ВОДНА ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ
 • МЕЛИОРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
 • ПОЧВЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

цена 360 лв

( без ДДС )
подробности за курса

Модул 3

Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес

marketing

Дисциплини

 • ИКОНОМИКА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
 • МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

цена 480 лв

( без ДДС )

подробности за курса

Модул 4

Селекция и семепроизводство

selekciq

Дисциплини

 • СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

цена 120 лв

( без ДДС )
подробности за курса

Модул 5

Aгроекология и биологично земеделие

biologichno-zemedelie

Дисциплини

 • Aгроекология
 • Биологично земеделие

цена 240 лв

( без ДДС )
подробности за курса

Модул 6

Лозарство

viticulture-farming-rows-of-grapes-in-vineyard-TREA638

Дисциплини

 • Лозарство

цена 150 лв

( без ДДС )
подробности за курса

Модул 7

Овощарство

apple-tree-in-garden-PS6MV4J

Дисциплини

 • Овощарство

цена 150 лв

( без ДДС )

подробности за курса

Академията е отлична инициатива!Идеята бизнеса да взаимодейства пряко с науката, в лицето на най-изявените български учени в сферата, е прекрасна. Обречена е на успех. Трябва да се разширява. Необходимо е да се включат още модули, както и второ по-задълбочено ниво на съществуващите.
Лично аз бих участвал отново и дори редовно всяка година, имено заради контакта с учените, възможността да получа отговори на актуални въпроси. Бих желал разглеждането на отделни казуси по култури „Case study“.

– С уважение: Николай Чистов

Академията беше супер полезна. Начинът на преподаване и времето, избрано за лекции бяха достатъчно съобразени с времето и натовареността на хората. Преподавателите си структурираха добре лекциите. Бяха полезни, особено за човек не учил агрономия.
Бих участвал отново. Проблем като време са практическите занятия, но с достатъчно желание от участниците могат да се случат нещата. Би било подходящо разглеждането на проблеми по култури.

– С уважение: Димитър Вукодинов

Академията е приятно и ползотворно обучение. Лекторите и домакините показаха високо ниво на познания. Като препоръка може да включим малко повече механизация. Поздрави и успехи на всички участници.

– С уважение: Радослав Янков

Страхотен проект! Пожелаваме успех на Академията и на всички участващи в нея! Това е една добра възможност да се срещнат науката и практиката, развиващи се заедно – за едно по-добро земеделие и бъдеще!

– С уважение: Златимира Златева и Ралица Енева

Огромно благодаря на целия екип преподаватели за предоставената ни възможност да натрупаме нови знания! Курсът е изключително полезен за споделяне на добри практики. За мен беше истинско удоволствие. С пожелания за здраве и бъдещи успехи на Академията!

– С уважение: Пламка Петрова