Курсове

Модул 1

Приложни аспекти на растителната защита

course

Дисциплини

 • Фитопатология
 • Ентомология
 • Хербология
 • Физиология и абиотичен стрес при земеделските култури
 • Фитофармация (Химическа защита на растенията)
 • Машини за растителна защита

цена700 лв

( без ДДС )

подробности за курса

Модул 2

Почвено здраве

agrarno-pravo

Дисциплини

 • ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ
 • ВОДНА ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ
 • МЕЛИОРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
 • ПОЧВЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

цена400 лв

( без ДДС )
подробности за курса

Модул 3

Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес

marketing

Дисциплини

 • ИКОНОМИКА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
 • МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ
 • АГРАРНО ПРАВО

Очаквайте
скоро

подробности за курса

Модул 4

Селекция и семепроизводство

selekciq

Дисциплини

 • СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

Очаквайте
скоро

подробности за курса

Модул 5

Aгроекология и биологично земеделие

biologichno-zemedelie

Дисциплини

 • Aгроекология
 • Биологично земеделие

Очаквайте
скоро

подробности за курса