ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АКАДЕМИЯ “ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“

Радваме се, че сте наш посетител на нашият сайт – www.zemedelskoobrazovanie.bg Поканени сте да споделите някои лични данни. Защитата на личните ви данни е ключов приоритет за нас. Защо трябва да споделите с нас лични данни? Споделянето на личните ви данни позволява на АКАДЕМИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“, да обработва информация, за да отговори на ваши запитвания, да ви изпраща информация за нашите услуги, която би ви заинтересувала, да измерва резултатите от нашата дейност, да прави изследвания за степента на удовлетвореност на курсистите на Академията, да усъвършенства продуктите и услугите си и в зависимост от изричното ви предварително съгласие, да ви изпраща персонализирана информация, свързани с нашите програми за обучение. С кого ги споделяме? Действайки като независим администратор на данни, ние ограничаваме разпространението на вашите лични данни и те стигат само до нас, за да бъдат защитени Вашите права. Можете да получите личните си данни в структуриран и стандартизиран формат. Можете също да възразите срещу обработката на личните ви данни или да поискате нейното ограничаване, модифициране или потискане. Можете да промените решението си за това как се обработват личните ви данни по всяко време, като изпратите e-mail до office@acadzon.bg и tonytonev@acadzon.bg

Предоставяйки Лична информация на Академия „Земеделско образование и наука“, се съгласявате с условията на тази Декларация за поверителност.