Научно изследователски и внедрителски проекти „Хербитур“ и „Царевицата – царицата на полята“

По научно-изследователските и внедрителски проекти „Хербитур“ и „Царевицата- Царица на полята“ за фирмите възложители, за курсистите от Академията, за фермери от цялата страна и за студенти от Аграрния университет – Пловдив ежегодно се организират открити дни.