А К А Д Е М И Я

„ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“

„Тези, които имат привилегията да
ЗНАЯТ, имат задължението да ДЕЙСТВАТ

Алберт Айнщайн

Нашият екип

проф. д-р Тоньо Тонев

Земеделие и хербология

проф. дсн Светослав Бобев

Фитопатология

проф. д-р Радослав Андреев

Земеделска Ентомология

проф. д-р Андон Андонов

Физиология и неинфекциозни болести на растения

гл. ас. д-р Аньо Митков

Земеделие и хербология

гл. ас. д-р Мариян Янев

Земеделие и хербология

гл. ас. д-р Нешо Нешев

Земеделие и хербология

доц.д-р Мирослав Титянов

Фитофармация

доц. д-р инж. Ангел Трифонов

Земеделска техника

проф. д-р Алекси Алексиев

Икономика на селското стопанство

проф. д-р Иван Пенов

Икономика на селското стопанство

доц. д-р Младен Найденов

Почвена микробиология

доц. д-р Красимир Трендафилов

Почвознание, мелиорации и деградация на почвите

доц. д-р Теодор Радев

Маркетинг на земеделската продукция

доц. д-р Марина Марчева

Селекция и семе производство

доц. д-р Виолета Дириманова

доц. д-р Минко Георгиев

Аграрно право

доц. д-р Анна Карова

Aгроекология и биологично земеделие

Нашата мисия

АКАДЕМИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“ е създадена с цел да помага на всички български земеделски производители и специалисти да повишават своите знания, умения и професионален опит при цялостното реализиране на тяхното земеделско производство – от всестранните грижи по отглеждането на земеделските култури, съхраняването на почвеното здраве и плодородие до успешното разрешаване на актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес.

Обучението, което ви предлагаме чрез Академия „Земеделско образование и наука“, ще е своеобразен хибрид между дистанционната и задочната форма. То ще даде възможност за участие на всички, които имат отношение към базисните знания и иновативните подходи в земеделската наука и практика и са се посветили на тази високо-благородна професия. Високата култура на земеделие е поредица от на пръв поглед дребни, но навреме и качествено свършени дейности. На гениалния Микеланджело Бунароти, принадлежи мисълта „Дреболиите правят съвършенството, а съвършенството не е дреболия“!

НАШАТА МИСИЯ Е ДА ВИ УЧИМ НА „ДРЕБОЛИИ“!

we-care

С грижа за културите

С грижа за природата

Прецизна изследователска дейност

С грижа за вашия бизнес

Първи модул – курс по

Приложни аспекти на растителната защита

1 Дек – 1 Апр

course-1-1

Искате да се свържете с нас?