Екип

доц. д-р инж. Ангел Трифонов

доц. д-р инж. Ангел Трифонов роден е през 1956 в град Пловдив. Средното си образование завършва през 1975 г. в гр. Пловдив – Техникум по електротехника.
Висше образование завършва през 1982 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе, придобива званието „машинен инженер“ със специалност „Селскостопанска техника“.
От 1982 г. до 1985 г. работи в „Предприятие за агрохимическо обслужване – Пловдив“ като инженер по експлоатацията на тракторите и земеделските машини.
От 1985 г. е асистент в катедра „Механизация на земеделието” на Аграрния университет – Пловдив, от 1988 г. е старши асистент, а от 1992 г. е главен асистент. През 1999 г. защитава докторска дисертация и през 2003 г. става доцент. Ръководител е на катедра Механизация на земеделието от 2012 до 2016 г. Член е на факултетния съвет на Лозаро-градинарския факултет.

Преподава следните дисциплини:

 • Земеделски машини
 • Механизация и автоматизация в животновъдството
 • Земеделска техника
 • Електротехника и електро задвижване
 • Води лекции в 3 магистърски курса – Биологично земеделие, „Plant medicine” (растителна медицина) и Земеделска техника

Провел е 4 специализации

в Холандия (1994 г. и 1998 г), в Белгия (1996 г.) и в Румъния (1998 г.). Научната му дейност е свързана основно с изследвания в областта на механизиране на процесите в растителната защита, при сеитбата на културите, при прибиране на реколтата, на нехимичните методи за борба с плевелите и болестите при зеленчуковите култури и опазване на почвата от вкисляване и уплътняване. Участвал е в 1 национален научен проект и е разработил 1 технологичен проект по програма САПАРД, внедрен в практиката.
Съавтор е на „Технология за механизирано отглеждане и прибиране на сусам на големи равнинни площи“, призната от Селскостопанска академия и наградена със златен медал на изложението „Агра“ в Пловдив.

Създател е на над 10 машини и съоръжения собствена конструкция

 • машина за смесване на минерални торове с варови материали
 • машина за прибиране на фъстъци
 • машина за ронене на царевица
 • сеялка за окопни култури с хоризонтален диск
 • сеялка за окопни култури с вертикален диск
 • газопламъчен култиватор
 • електронен стенд с патернатор за демонстрация на елементи на растителнозащитни пръскачки
 • електрифицирана и електронизирана задвижваща силова станция за почвен канал и др.

Брой научни статии

е над 80, автор е на 4 учебника на български език и един учебник на английски език, съавтор е в 1 учебник, две учебни помагала и 5 книги.
Заместник председател е от 2013 г. до сега на организационния комитет на Международния конгрес “Agricultural Machinery“ във Варна.

Член е на редакционната колегия

От 2012 г. на вестник „Земеделска техника”. От 2014 г. до сега е член на журито, оценител и организатор на националното състезание за отличието „Принос в механизацията на земеделието“ – София.