Приложни аспекти на растителната защита

Дисциплини

  • Хербология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Тоньо Тонев
  • Фитопатология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. дн. Светослав Бобев
  • Ентомология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Радослав Андреев
  • Физиология и абиотичен стрес при земеделските култури – хорариум 10 часа лекции, водещ проф. д-р Андон Василев
  • Фитофармация (Химическа защита на растенията) – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Мирослав Титянов
  • Машини за растителна защита – хорариум 20 часа лекции водещ доц. д-р Ангел Трифонов

НА 11 януари 2021 г, (понеделник) ОТ 18 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА ВТОРИ ПОРЕДЕН КУРС ОТ НОВИЯТ ВАРИАНТ НА МОДУЛА: „Приложни аспекти на растителната защита“

НА 08 февруари 2021 г, (понеделник) ОТ 18 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА ТРЕТИ ПОРЕДЕН КУРС НОВИЯТ ВАРИАНТ НА МОДУЛА: „Приложни аспекти на растителната защита“