Екип

доц. д-р Минко Георгиев

доц. д-р Минко Атанасов Георгиев – е роден на 30.08.1972 г. в град Пловдив. Бакалавър по „Счетоводство и контрол“ от 1999 г. Завършва специалност „Право“ през 2003 г. В периода 1993–2003 г. работи в няколко компании, най-разпознаваема, от които е ПОК “Доверие“. През 2003 година е избран за асистент в Аграрен университет – Пловдив. В 2013 г. защитава успешно степен ОНС „Доктор“ на тема: „Институционални проблеми на пазара на земеделски земи“. През 2015 му е присъдена академичната длъжност „Доцент“. От 2016 е Председател на Контролния съвет на Аграрен университет – Пловдив (втори мандат).

Преподава дисциплините:

 • Аграрно право
 • Право на растителната защита
 • Европейско законодателство
 • Публична администрация
 • Финансово право
 • Съдебно – счетоводни, финансово – икономически експертизи
 • Международен бизнес
 • Борси и борсова търговия
 • Пазари и търговия с аграрни продукти и др.
 • Търговска политика

Извежда лекции в магистърски курсове на всички факултети на Аграрния университет, между които:

 • Растителна защита
 • Агробизнес
 • Лозарство и основи на винарството
 • Финансов мениджмънт

Специализации:

Провежда специализации в чужбина, както следва: Румъния (2007) – специализация на тема „Права на собственост и натурални ресурси“; Франция (2017) – университета в Лил – Аграрно право; Полша – университета в Краков (2017) – Институционална икономика; Словакия – университета в Нитра (2018) – Аграрно право; Русия – Тимирязевска академия (2018); Институционална икономика; Чехия – университета в Прага (2019) – Институционална икономика.

Научна дейност, проекти:

Работи по теми свързани с Аграрното право и Нова институционална икономика. Участвал е в повече от 15 научни проекта. В момента работи по 3 национални и 2 международни проекта.

Научни публикации:

Научните му публикации са в списания с правна, икономическа инженерна, земеделска тематика, в САЩ, Германия, Франция, Англия, Русия, Сърбия и др. Самостоятелно и в съавторство има 48 публикации, от тях 10 в чужбина. Научни публикации с негово участие са цитирани 50 пъти включително в списания с импакт фактор, в базите Web of Science и Scopus. Автор на четири ръководства. Научен ръководител на 1 успешно защитил и 3-ма, в процес на обучение – докторанта.

Публикувал е две самостоятелни монографии.

Книгата му от 2020 г. – „Agricultural Law in Bulgaria: Agricultural Land, Food Sovereignty, Biosecurity, Efficiency and Competition“ е публикувана в чужбина като се продава успешно в сайтовете на „Амазон“.

Членство в редакционни колегии и други

Член на редакторския борд и рецензент в научно списание: JAEL – „Journal of Agricultural and Environmental Law“ – издавано от HAAL / Унгарската асоциация по Аграрно право.

Рецензент в научно списание: JCEA – „Journal of Central European Agriculture“.

Членство в световни и национални организации, представителство за България

От 2018 г. е делегат на България в „Europian Council for Rural Law“ / CEDR / Европейската асоциация по Аграрно право.

Член на „UMAU“ – Световна организация по Аграрно право.

Член на „Национална селска мрежа“.