Екип

проф. дсн. Венелин Ройчев

проф. дсн Венелин Ройчев е роден с. Подвис окръг Бургаски през 1958 г. Завършва основно образование в родното си село.
Средно образование – Лозаро-винарски техникум в град Чирпан – 1973-1977 г.
Висше агрономически образование – ВСИ „Васил Коларов“ в Пловдив, Лозаро-градинарски факултет – 1979-1984.
Агроном-технолог в АПК-Бургас – 1984-1985 г.
Асистент във ВСИ „Васил Коларов“ – Пловдив – 1985 г.
Доктор по лозарство – 1996 г.
Доцент по лозарство – 1998 г.
Доктор на науките – 2008 г.
Професор по лозарство – 2009 г.

Област на преподаване:

  • Лозарство
  • Ампелография
  • Селекция на лозата

Научна област

Селекция на лозата, Лозарство, Ампелография.
Работа по научен проблем – безсеменност при лозата.

Научни статии

до 24.09.2021 г. – 279 статии, публикувани в списания у нас и чужбина.
Научно-популярни статии – 17 броя.
Учебници, ръководства за упражнения и книги – 7 броя
Брошури – 3 броя.
Цитиране на негови научни трудове от български автори – 183 броя.
Цитиране на негови научни трудове от чужди автори – 113 броя.
Консултации по лозарство и ампелография – на много фирми и отделни собственици на лозя у нас.