Очаквайте скоро нови самостоятелни модули по дисциплините Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство, Цветарство и Ландшафтен дизайн, Биологично земеделие, Билкарство, Пчеларство, Гъбарство и други, които имат отношение към цялостното земеделско образование и наука

ЗАБЕЛЕЖКА: ОТ ПРОЯВЕНИЯ ОТ БЪДЕЩАТА НИ ПОТЕНЦИАЛНА АУДИТОРИЯ ИНТЕРЕС ЩЕ ЗАВИСИ, ДАЛИ И КОГА ДАДЕН КУРС ЩЕ СТАТИРА! ЕСТЕСТВЕНО ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НЯМА ДА СЕ ПРАКТИКУВА,, А ЗА ДА СТАРТИРА ДАДЕН МОДУЛ, ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ОПРЕДЕЛЕН МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗУЧАВАТ СЪОТВЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА.